Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบทุนการศึกษาในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 15 ทุนๆ ละ 15,000 บาท

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจ ร่วมสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ช่องทางการสมัคร

ศิษย์เก่าท่านใดสนใจสนับสนุนหมวกศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย ใบละ 149 บาท สามารถสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย โทร.074 313 369 หรือ 0 873 928 186

        ด้วยสมาคมศิษย์เ่ก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษา จำนวน ๑๕ ทุน ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่นักศึกษาสังกัด

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำสำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,840 บาท

เอกสารแนบ 

Pages