วารสารสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย

                                

              วารสารสมาคมศิษย์เก่าฉบับที่ 1                 วารสารสมาคมศิษย์เก่าฉบับที่ 2                วารสารสมาคมศิษย์เก่าฉบับที่  3

               ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562         ประจำเดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563     ประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

          

              วารสารสมาคมศิษย์เก่าฉบับที่ 4                

       ประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563 (เร็วๆนี้)

         

 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369