ประชุมคณะกรรมการสมาคม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ประชุมคณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 16/11/2562 ได้มีการประชุมเตรียมงาน "Songkhla Marathon 2020" สมิหลา-เกาะยอ ครั้งที่ 1  โดยนายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ นายอำพล  พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และชมรมวิ่งหาดใหญ่ เพื่อประชุมเตรียมงาน "Songkhla Marathon 2020" สมิหลา-เกาะยอ ครั้งที่ 1 โดยปรึกษาหารือและติดตามการดำเนินการที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการดำเนินการต่อไป

 

    

   

   

   

   

 

 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246