เปิดบริการปรึกษาปัญหากฏหมาย

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย เปิดบริการให้คำปรึกษา ด้านกฏหมายให้กับนักศึกษาและบุคลากร 

รับปรึกษากฏหมาย

- กฏหมายเพ่ง

- กฏหมายอาญา

- กฏหมายปกครอง 

วันที่ 13 และ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่า มทร. ศรีวิชัย ชั้น 2

โดย นายสุธร ประทุมวรรณ์ ทนายความ ที่ปรึกษาอถรรคดีทั่วไป

 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246