นายกสมาคมศิษย์เก่าฯสนับสนุน ทีมฟุตบอล "ตำนานราชมงคล"

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สนับสุนทีมฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย "ตำนานราชมงคล สงขลา" เข้าร่วมแข่งขัน U4 Songkhla CUP ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246