ของที่ระลึกสมาคมฯ

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดจำหน่ายของที่ระลึกสมาคมฯได้แก่ เสื้อRUTS alumni / ร่มศิษย์เก่าฯ / แก้วน้ำ RUTS

ร่ม 24 นิ้ว ด้ามสีบรอนด์แบบงอ ราคา 175.-

► แก้วน้ำ RUTS ครบรอบ15ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ราคา 85.-

 

 

 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246