ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

22/1/2565 นายเฉลิม ศิริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ประชุมหารือแนวทางและเสนอความคิดคิดเห็นในงานต่างๆในสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อเป็นแนวทางต่อไป

            

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246