Get Adobe Flash player

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมยางนา โดยมี นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัยเป็นประธานในที่ประชุม