ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมยางนา โดยมี นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัยเป็นประธานในที่ประชุม

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369