ขอเชิญชวนร่วมสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจ ร่วมสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

ช่องทางการสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้เอกสารประกอบด้านล่าง แล้วส่งใบสมัครมาที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา 90000  (พร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงิน)

2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบด้านล่าง แล้วส่งแฟกซ์มาที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 074-313369  (พร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงิน)

3. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทีเอกสารประกอบด้านล่าง แล้วส่งไฟล์ใบสมัครมาที่ inbox เพจ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (พร้อมแสดงหลักฐานการชำระเงิน)

 

ช่องทางชำระเงิน

ค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย ท่านละ  200 บาท สามารถโอนเงินผ่าน  บัญชีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ธนาคารกรุงไทย  เลขที่บัญชี 985-7-02656-7

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369