Get Adobe Flash player

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

     วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัย ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม อุปนายกคนที่ ๓

ร่วมเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีวิศววิทยา ชั้น 2 อาคารศรีวิศววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

ภาพบรรยากาศการประชุม