ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

     วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัย ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม อุปนายกคนที่ ๓

ร่วมเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีวิศววิทยา ชั้น 2 อาคารศรีวิศววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

ภาพบรรยากาศการประชุม

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369