แบบตอบรับลงทะเบียน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

แบบตอบรับลงทะเบียน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

สมาคมศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัย เปิดให้ส่งแบบตอบรับ Online ผ่านเว็บไซต์ http://alumni.rmutsv.ac.th

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

สมาคมศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัย ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ 

ในวันเสาร์ที่ 26  พฤษภาคม  ๒๕๖1  เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิศววิทยา ชั้น 2 อาคารศรีวิศววิทยา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดสงขลา

เพื่อความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของความเป็นศิษย์เก่าให้สูงขึ้น มาประชุมร่วมกันน่ะครับ

สมาคมศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 หรือ ตอบรับ Online ได้ที่ http://alumni.rmutsv.ac.th

ทางโทรสาร  ๐  ๗๔๓๑  ๓๓๖๙ หรือ E-mail : Pimchanok8882@gmail.com หรือ id line : 09 3691 8882

ผู้ประสานงาน : พิมพ์ชนก  ฟองสุวรรณ   โทร 09 3691 8882 

เอกสารประกอบ: 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369