สมาคมศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัยร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และนักกีฬาฟุตบอลศิษย์เก่า ได้นำรายได้ช่วยเหลือบุคลากรที่มีปัญหาด้านสุขภาพ

สมาคมศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัยร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

และนักกีฬาฟุตบอลศิษย์เก่า ได้นำรายได้ช่วยเหลือบุคลากรที่มีปัญหาด้านสุขภาพ

                   วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและศิษย์เก่าที่เป็นนักกีฬาฟุตบอล นำรายได้จากการจัดฟุตบอลการกุศล ช่วยเหลือบุคลากรที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและศิษย์เก่าที่เป็นนักกีฬาฟุตบอล

นำรายได้ช่วยเหลือ ว่าที่พันตรี ดร.จักรกฤษณ์  จุฑาทิพรัตน์

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและศิษย์เก่าที่เป็นนักกีฬาฟุตบอล 

นำรายได้ช่วยเหลือ อาจารย์จรัล  จารุมณี

 

 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369