ประชุมย่อยคณะกรรมการสมาคมกับทีมจัดงาน เรื่องกิจกรรมแรลลี่การกุศล สานฝันเพื่อน้องด้อยโอกาสทางการศึกษา ตอน หลงเสน่ห์ทะเลใต้ชายหาดสวรรค์

ประชุมย่อยคณะกรรมการสมาคมกับทีมจัดงาน เรื่องกิจกรรมแรลลี่การกุศล สานฝันเพื่อน้องด้อยโอกาสทางการศึกษา ตอน หลงเสน่ห์ทะเลใต้ชายหาดสวรรค์

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับทีมจัดงาน ร่วมประชุมในเรื่อง กิจกรรมแรลลี่การกุศล สานฝันเพื่อน้องด้อยโอกาสทางการศึกษา ตอน หลงเสน่ห์ทะเลใต้ชายหาดสวรรค์ ณ ห้องประชุมกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369