ประชุมย่อยคณะกรรมการบริหารสมาคม เรื่องกิจกรรมแรลลี่การกุศล สานฝันเพื่อน้องด้อยโอกาสทางการศึกษา ตอน หลงเสน่ห์ทะเลใต้ชายหาดสวรรค์

     วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมประชุมย่อย เรื่องกิจกรรมแรลลี่การกุศล สานฝันเพื่อน้องด้วยโอกาสทางการศึกษา ตอน หลงเสน่ห์ทะเลใต้ชายหาดสวรรค์

ณ ห้องประชุมกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369