สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย สนับสนุนการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มทร.ศรีวิชัย ออกค่ายเพื่อสร้างบันได และห้องน้ำ ที่หมู่บ้านเงาะป่าซาไก บ้านทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369