พิธีมอบทุนการศึกษาในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบทุนการศึกษาในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 15 ทุนๆ ละ 15,000 บาท

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369