ขอเชิญร่วมสนับสนุนซื้อหมวกศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย

ศิษย์เก่าท่านใดสนใจสนับสนุนหมวกศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย ใบละ 149 บาท สามารถสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย โทร.074 313 369 หรือ 0 873 928 186

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369