การมอบทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

        ด้วยสมาคมศิษย์เ่ก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษา จำนวน ๑๕ ทุน ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่นักศึกษาสังกัด

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369