เชิญร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่า "คืนสู่เหย้าชาวราชมงคลศรีวิชัย" วันที่ 3 มิถุนายน 2560

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369