สมาคมศิษย์เก่าฯร่วมกับจังหวัดสงขลา ประชุมเรื่องจัดเตรียมสงขลามาราธอน

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดการแข่งขันสงขลามาราธอน (Songkhla Marathon 2021) ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

        จังหวัดสงขลา เตรียมจัดการแข่งขันสงขลามาราธอน (Songkhla Marathon 2021) ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

          วันนี้ (5 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดการแข่งขันวิ่งสงขลามาราธอน (Songkhla Marathon 2021) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 บริเวณหาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายเฉลิม ศิริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 สงขลา นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายพิทักษ์ สุวรรณวงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อหารือแนวทางและรับฟังข้อคิดเห็นให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
       จังหวัดสงขลา โดยสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กําหนดจัดงานสงขลามาราธอน 2021 Songkhla Marathon 2021" ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 บริเวณหาดชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ลานเก้าอี้ดำ) เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ เป็นเกียรติภูมิของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในด้านการกีฬา และสร้างแรงจูงใจให้นักวิ่งเข้าร่วมงานสงขลามาราธอน 2021 Songkhla Marathon 2021"  
       สำหรับการแข่งขันสงขลามาราธอน (Songkhla Marathon 2021) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท โดยในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เป็นการแข่งขันเส้นทางวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัวจากจุดสตาร์ทในเวลา 18:00 น. และเส้นทางมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 21:00 น. ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นการแข่งขันเส้นทางฟูลมาราธอน ระยะทาง 42 กิโลเมตรปล่อยตัวเวลา 03:00 น. และการแข่งขันเส้นทางฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 04:30 น. ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจะปล่อยกลุ่มย่อยประมาณ 200 คน โดยห่างกัน 10 นาที เพื่อลดความแออัด และจะดำเนินจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความระมัดระวังและมีความปลอดภัยตามมาตรการป้องของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อให้นักวิ่งได้มีความสะดวก และมีกำลังใจในการวิ่งอย่างเต็มที่
       ทั้งนี้ การรับสมัคร และระบบจับเวลาจะใช้รูปแบบการรับสมัครระบบออนไลน์สแกนใบหน้าระบบมาตรฐาน โดยบริษัท ไทดอทรัน จำกัด และบริการระบบการค้นหารูปภาพด้วยใบหน้าเป็นเวลา 30 วัน หลังจบงาน ในส่วนระบบจับเวลาใช้ระบบมาตรฐาน Chip Timing จับเวลาจุด Start / Finish และจุด Check Point สามารถพิมพ์ผลการแข่งขันหลังเข้าเส้นชัยผ่าน QR Code บนป้ายเบอร์วิ่ง (Bib) ได้ทันที นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดจุด Start/Finish อีกด้วย
                   

ที่มา.........
ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-โปรดปราน/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

https://songkhla.prd.go.th/th/content/category/detail/id/33/iid/53807

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246