ดำเนินการสร้างสมาคมศิษย์เก่าฯ

เนื่องจากก่อนหน้านี้ จังหวัดสงขลาได้มีประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ จึงได้ให้ผู้รับเหมาหยุดชะลอการก่อสร้างสมาคมฯ ไว้ตามประกาศการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ของจังหวัดสงขลา 
ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดของโรค Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  ทางสมาคมฯ จึงได้ให้ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อ โดยให้ยึดหลักมาตรการเพื่อความปลอดภัยและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid -19 เป็นสำคัญ

        

  

     

 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246