ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีิวชัย

27/3/2563 นายเฉลิม ศิริรักษ์ กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นประธานในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ประชุมหารือแนวทางและเสนอความคิดคิดเห็นงานต่างๆในสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อเป็นแนวทางต่อไป

     

 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246