ประชุม Songkhla Marathon 2021

13/3/2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมสมาคมศิษยืเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ และชมรมนักวิ่ง ร่วมประชุมเตรียมงาน Songkhla Marathon 2021 กับทีม Organizer เพื่อหาแนวทางในการจัดงานและการอำนวยความสะดวกให้นักวิ่งที่เข้าร่วมวิ่งในครั้งนี้
 
 
  
  
 
 
 
 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246