เปิดบริการปรึกษาปัญหาทางด้านกฏหมาย

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดบริการ รับปรึกษาปัญหาด้านกฏหมายฟรี โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฏหมายโดยตรง สามารถปรึกษาและข้อมูลได้ทั้ง กฏหมายเพ่ง กฏหมายอาญา กฏหมายปกครอง หรือปรึกษาปัญหาด้านอื่นๆเกี่ยวกับกฏหมาย หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หรือไลน์ QR Code

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246