ประชุมเตรียมความพร้อมทอดผ้าป่าสามัคคี

18/12/2563 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ช่วงเช้าได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม เพื่อสรุปและเตรียมความพร้อมงาน ทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 18 มกราคม 2564 และในเวลาช่วงบ่ายได้ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย

    

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246