สมทบทุนร่วมกับคณะบริหารธุรกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สมทบทุนร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246