สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

4 ธันวาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กับคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246