ขอแสดงความยินดี คุณวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ คุณวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ศิษย์เก่าปวส.ไสใหญ่ 21 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์" ทั้งนี้ทางสมาคมศิษย์ฯ ขออวยพรให้ท่านจงมีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไป

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246