ขอแสดงความยินดีกับ นายประพิศ จันทร์มา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "อธิบดีกรมชลประทาน"

         สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ นายประพิศ จันทร์มา ศิษย์เก่า ค.อ.บ.สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "อธิบดีกรมชลประทาน" ทั้งนี้ทางสมาคมขออวยพรให้ท่านจงมีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไป

 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246