22อาสา l เนชั่นทีวี ช่อง22 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

22อาสา l เนชั่นทีวี ช่อง22 ข่าวชมรมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจะนะและโรงพยาบาลเทพา

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246