คัดเลือกการประกวดออกแบบ Songkhla Marathon 2020

วันที่ 16/12/2562 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมกับชมรมนักวิ่งหาดใหญ่ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกผลงานนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม โดยให้หัวข้อเรื่อง Songkhla marathon 2020 โดยในการออกแบบให้ออกแบบเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เสื้อ เหรียญ และโปสเตอร์

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369