ศึกษาดูงานบรรยากาศวิ่ง BANGSAEN 21

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาดูงานบรรยากาศวิ่ง BANGSAEN 21 THE FINEST RUNNING EVENT EVER 2019 ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369