สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมสนับสนุนโครงการเติมสีแต้มฝัน ครั้งที่ 5

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมสนับสนุนโครงการเติมสีแต้มฝัน ครั้งที่ 5

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมสนับสนุนโครงการเติมสีแต้มฝัน ครั้งที่ 5 ของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท และ คุณสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมฯ ได้สนับสนุนเพิ่มให้อีก 10,000 บาท รวมเป็น 30,000 บาท เพื่อให้นักศึกษาได้ออกค่ายอาสาพัฒนาในระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเผียน ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เชื่อมั่น+ศรัทธา #อาสาราชมงคล

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369