รายชื่อทีมแข่งขันกอล์ฟที่ยืนยันแล้ว "ยางนาเกมส์" ครั้งที่ 1

รายชื่อทีมแข่งขันกอล์ฟที่ยืนยันแล้ว "ยางนาเกมส์" ครั้งที่ 1

กำลังอัพเดทข้อมูล......

หากท่านได้ชำระเงินและลงทะเบียนแล้วภายใน 1 สัปดาห์ หากไม่มีรายชื่อทีมในหน้านี้

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 093 691 8882 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369