ข้อมูลตำแหน่งงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ข่าวสารของตำแหน่งงาน

คลิก >> ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง


 

 

  

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก กรมการจัดหางาน

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369