Blogs

รายการจำหน่ายของที่ระลึก

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดจำหน่ายของที่ระลึกสมาคมฯได้แก่ เสื้อRUTS alumni / ร่มศิษย์เก่าฯ / หมวกศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัย

Thai

test

test

Thai

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369